חיבור לשותפים קיימים | דיפוזיה
הרשמה לקורס
כניסה לחשבון

דף כניסה והדרכה לשותפים רשומים 

גלול להמשך העמוד לסרטוני הדרכה על התכנית

כניסה לשותפים רשומים

יצירת קישורים לאתר

 

יצירת קישורים לדפים ספציפיים

ניתן לייצר קישור לכל דף באתר דיפוזיה. הקישור מכיל את מזהה האפיליאט שלכם, כך שהמערכת תוכל לזהות אתכם ולזקוף לזכותכם אם תתבצע קניה.

הלינק יכול להיות לקורס ספציפי, לדף הקורסים של דיפוזיה, לדף הבית או לכל דף שתבחרו.

 

קישור אפילאט ראשי

 

דוחות וסכום העמלות

 

בדיקת העמלות שנצברו

 .