דיפוזיה קורסים מקוונים במקצועות הסיעוד והרפואה | ההצלחה שלך מובטחת
דיפוזיה קורסים

על פי חוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007

חל איסור לשיתוף פרטי משתמש. פרטי המשתמש הינם אישיים לכל סטודנט
משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר דיפוזיה ומפעיליו לנזקים, צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין - 100,000 ש"ח עבור כל הפרה ללא צורך בהוכחת נזק