מסע אל תוך התא

מסע אל תוך התא

למרות ניתן לראות תאים רק באמצעות מיקרוסקופ, התא הוא עיר שלמה ומרתקת של אלפי תהליכים מופלאים המאפשרים את החיים. דנ"א, אברונים, אלפי תהליכים מתרחשים בתאים שלנו בכל שניה. צפו בסרטון על מנת לטעום מעט ממה קורה בתאים שלנו.