מסע אל תוך התא

עודי פילי Jul 02, 2021

למרות ניתן לראות תאים רק באמצעות מיקרוסקופ, התא הוא עיר שלמה ומרתקת של אלפי תהליכים מופלאים המאפשרים את החיים. דנ"א, אברונים, אלפי תהליכים מתרחשים בתאים שלנו בכל שניה. צפו בסרטון על מנת לטעום מעט ממה קורה בתאים שלנו.